Όπως και για πολλά άλλα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), έτσι και για την σύφιλη υπάρχει αντιβιοτική θεραπεία. Η σύφιλη θεραπεύεται με χορήγηση πενικιλίνης ενώ ακόμη και να έχουμε υποβληθεί επιτυχώς σε θεραπεία μπορούμε να ξαναμολυνθούμε από αυτήν.