Αν το προφυλακτικό χρησιμοποιηθεί σωστά και δεν υπάρξει κάποια ρήξη αυτού, δηλαδή δεν σχισθεί, δεν γλιστρήσει κλπ. τότε ο HIV δεν γίνεται να διαπεράσει το λάτεξ του προφυλακτικού.