Η PEP (προφυλακτική αγωγή μετά την έκθεση στον HIV) είναι αγωγή που διαρκεί για ένα μήνα, χορηγείται δωρεάν, κατόπιν διεξαγωγής εκτίμησης του κινδύνου για την πιθανή μας μόλυνση με HIV, μόνο από ειδικό γιατρό (συνήθως ειδικό παθολόγο ή/και λοιμωξιολόγο) και εντός το αργότερο 72 ωρών από την επικίνδυνη επαφή μας.

Επομένως θα πρέπει πάντα να αναζητούμε βοήθεια σε ένα νοσοκομείο που διαθέτει και Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων [πληροφορίες για τα νοσοκομεία αυτά αλλά και για την PEP μπορούμε να βρούμε και στην τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο 210 7222222].

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως η PEP χορηγείται δωρεάν.