Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση από την άποψη χρονικού ορίου. Αν το δέρμα δεν έχει κοψίματα, ανοιχτές πληγές ή τραυματισμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πύλη εισόδου για κάποιον ιό ή μικρόβιο κλπ. τότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας