Όχι, για να υπάρξει μετάδοση του ιού, θα πρέπει να υπάρχει λύση/ασυνέχεια(κοψίματα) δέρματος και ανοιχτή πληγή.