Όχι. Ο HIV δεν συγκεντρώνεται σε ικανοποιητική ποσότητα στο σάλιο μας ώστε να είναι δυνατόν να εκτεθούμε σε αυτόν μέσω του φιλιού.