Βάσει δημοσιευμένων κλινικών μελετών και ερευνών που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της PrEP είναι πολλάκις αποδεδειγμένες, άρα δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

Παρόλα αυτά και επειδή η PrEP εντάσσεται στα βιοϊατρικά μέτρα πρόληψης από τον ιό HIV, άρα είναι φάρμακο, η λήψη της –όπως και για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο- συνεπάγεται και μια σειρά εξετάσεων ρουτίνας τόσο πριν [πχ. εξέταση για HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), εμβολιασμός για ηπατίτιδες Α και Β] όσο και μετά την έναρξή της (ανά 3μηνο) ώστε να υπάρχει μια παρακολούθηση του ατόμου που την λαμβάνει και μέτρηση ορισμένων δεικτών όπως λ.χ. τα επίπεδα κρεατινίνης που αφορούν στη νεφρική λειτουργία μας και εξετάσεις για HIV και άλλα ΣΜΝ.