Σύμφωνα με την επιστημονική τεκμηρίωση αναφορικά με την ιατρική αντιμετώπιση του HIV η οποία έγινε γνωστή παγκοσμίως με το σύνθημα “U=U” (undetectable = untransmittable), ένα άτομο που ζει με HIV, λαμβάνει και τηρεί την αντιρετροϊκή του θεραπεία καθ’ υπόδειξιν του θεράποντος ιατρού του και έχει επιτύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για τουλάχιστον 6 μήνες, δηλαδή έχει καταφέρει να ρίξει τα επίπεδα του ιού αρχικά στο αίμα του και μετά στα υπόλοιπα βιολογικά του υγρά, δε μπορεί πρακτικά να μεταδώσει τον ιό σε κάποιον ερωτικό σύντροφο, ακόμη και με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Με άλλα λόγια, είναι τόσο προς όφελος ενός οροθετικού ατόμου όσο και του εκάστοτε οροαρνητικού του συντρόφου, ο πρώτος να λαμβάνει και να τηρεί σωστά την αγωγή του και να έχει καταστείλει τον ιό σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω δήλωση και εξίσωση “U=U” που κάνει κάποιο οροθετικό άτομο μη μεταδοτικό, μπορείς να βρεις στις εξής πηγές: εδώ και εδώ.