Όχι, με αυτή την πρακτική δεν κινδυνεύουμε από τον HIV.

Παρόλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μολυνθούμε από άλλα ΣΜΝ όταν αυτά δεν τα έχει θεραπεύσει ο/η εκάστοτε σεξουαλικός μας σύντροφος, όπως π.χ. τα κονδυλώματα που μπορεί να μολυνθεί κάποιο άτομο ακόμη και μετά από μια απλή απτική επαφή με τα γεννητικά όργανα του/της συντρόφου του/της όταν αυτά δεν είναι θεραπευμένα.