بیماری‌های منتقله از راه جنسی (STD)

دانش مسری است

STD‌ها عفونت‌ها یا بیماری‌هایی هستند که از طریق رابطه جنسی دهانی، مقعدی یا واژینال منتقل می‌شوند. اگر شما به طور مکرر شریک جنسی خود را تغییر می‌دهید، باید برای اطلاع از علائم احتمالی یا سایر نشانه‌ها در بدنتان، خودتان را بیشتر بررسی کنید.

آیا درمانی برای بیماری‌های منتقله از راه جنسی وجود دارد؟

بلی، امروزه درمان‌های مؤثری برای اکثر بیماری‌های منتقله از راه جنسی وجود دارد. با این حال، مانند تمام بیماری‌ها، تشخیص زودهنگام به رسیدگی بهتر به آنها کمک می‌کند.

علائم آن چیست؟

علائم به نوع خاص STD بستگی دارد و ممکن است از یک فرد به فرد دیگر متفاوت باشد. اغلب هیچ علائمی وجود ندارد، یا تنها با تاخیر زیاد ظاهر می‌شوند. جدول زیر برای استفاده جهت خود تشخیصی نیست، بلکه ممکن است در شناسایی زودهنگام برخی از بیماری‌های منتقله از راه جنسی به شما کمک کند، تا بتوانید آن را با پزشک خود مطرح کنید.