هپاتیت C

برای آشنایی با عوامل خطر و تشخیص اینکه یک فرد در معرض خطر قرار دارد یا خیر، ابتدا باید توضیح دهیم که برای امکان انتقال ویروس، عوامل زیر باید به طور همزمان وجود داشته باشند.

  • ابتدا، ویروس باید بتواند به داخل بدن نفوذ کند.
  • دوم اینکه، در طول تماس مقدار قابل توجهی از ویروس باید وجود داشته باشد.
  • سوم اینکه، به غیر از جنبه کمی، ویروس باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد.

از آنجا که خون تنها مایع بدن نیست که می‌تواند حاوی ویروس هپاتیت C باشد، می‌بینید که این ویروس با بالاترین میزان تراکم یافت می‌شود؛ بنابراین، حتی مقدار کمی خون کافی است تا عفونت با این ویروس رخ دهد.

به علاوه، این ویروس می‌تواند از 16 ساعت تا حداکثر 4 روز در خون خشک‌ شده روی هر سطحی در دمای اتاق زنده بماند.

با این وجود، در محیط‌های محدود، از قبیل داخل یک سرنگ، می‌تواند برای مدت طولانی‌تر زنده بماند.