Ναι, ειδικά στη περίπτωση που πάνω στο καλαμάκι υπάρχουν υπολείμματα αίματος από τον προηγούμενο χρήστη αυτού και αμέσως το χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Σε αυτή την περίπτωση και επειδή ο βλεννογόνος της μύτης μας είναι ευαίσθητος, μπορεί να τον τραυματίσουμε και να έρθουμε σε επαφή με το πιθανώς μολυσμένο αίμα με HIV του προηγούμενου χρήστη που έχει μείνει πάνω στο καλαμάκι.

Γι’ αυτό θα ήταν καλό –ως μείωση βλάβης στη περίπτωση χρήσης- ο καθένας να χρησιμοποιεί το δικό του καλαμάκι και γενικότερα σύνεργα χρήσης και να αποφεύγει να τα μοιράζεται.