Όχι, ο HIV δεν μεταδίδεται από την χρήση κοινών οικιακών σκευών όπως ποτήρια, πιρούνια, κουτάλια κλπ.