Αν το σημείο στο οποίο θα πέσουν τα μολυσματικά υγρά δεν έχει κάποιο τραυματισμό, ασυνέχεια δέρματος, κόψιμο ή πληγή/έλκος, όχι, δεν είναι επικίνδυνο.