κέντρο πρόληψης για τον HIV


Ασφαλέστερες πρακτικές για ενέσιμη χρήση

Πρακτικές συμβουλές για να προστατεύσεις τον εαυτό σου

Ποτέ μη χρησιμοποιείς τη σύριγγα ή τη βελόνα άλλου. Είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για να προστατεύσεις την υγεία σου

Απολύμανε ή πλύνε καλά τα χέρια σου πριν ξεκινήσεις

Slamfolder_ENG_definitief

 

Αν είναι δυνατό χρησιμοποίησε αποστειρωμένα σκεύη

1

Κράτησε τη σύριγγα όρθια προς τα πάνω και απελευθέρωσε όλες τις φυσαλίδες

3

Απολύμανε το σημείο όπου θα κάνεις την ένεση με οινόπνευμα

4

Εφάρμοσε την ταινία γύρω από το χέρι ή το πόδι σου και σφίξε

5

Κάνε την ένεση με γωνία 45 μοίρες και τη βελόνα να κοιτάζει προς τα κάτω

6

Μη βάλεις ποτέ το υγρό στο σώμα σου με το χέρι ή το πόδι δεμένο

7

Αφαίρεσε προσεκτικά τη βελόνα

8

Βάλε καθαρή γάζα στο σημείο για τουλάχιστον 1 λεπτό

9

Πέτα σε ασφαλές μέρος τη σύριγγα και τη βελόνα

10